Skip to main content

Doelstelling

Bij de start van het Project De Bank van Noppes waren er een paar duidelijke doelstellingen. De belangrijkste was dat onze dochter Lisanne een goede, veilige plek midden in de samenleving zou krijgen waar zij haar sociale talent volop kon laten gelden. De droom was om haar te midden van anderen te laten wonen, anderen die niet een beperking hebben vergelijkbaar met die van haar, maar mensen gezond van lijf en leden die evengoed iets te vragen als iets te bieden hebben in het leven.   De tweede doelstelling was om een situatie te creëren waarbij we 10% zouden kunnen besparen op de haar toegekende middelen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Best een uitdaging omdat ons zorgstelsel gefinancierd is op basis van wonen en werken in groepen. Logisch want als je meerdere personen met een beperking met elkaar laat wonen en met elkaar tot een dagbesteding komt, dan is de financiering van die activiteiten goedkoper dan dat je dat individueel moet financieren.

Huidige situatie

Inmiddels woont Lisanne ruim 2,5 jaar naar volle tevredenheid in De Bank van Noppes. Op de eerste en tweede etage van dit oude bankgebouw in het hartje van vestingstad Gorinchem zijn in totaal 4 appartementen gerealiseerd. Lisanne woont in één van die appartementen en de andere appartementen zijn bezet door twee samenwonende stellen en een vrouw alleen.

In totaal heeft De Bank van Noppes dus zes bewoners in vier appartementen. De begane grond is een multifunctionele ruimte. Een plek met ruimte voor elkaar, voor ontmoeting, voor werk, voor vergaderen, voor koken of gewoon voor het lezen van je krantje. Door de maatschappelijke reuring die hierdoor ontstaat laten we mensen kennis maken met het concept van De Bank van Noppes en daarmee direct of indirect met Lisanne. “It takes a village to raise a child” wordt hiermee praktisch vormgegeven. Lisanne is een bekende verschijning, mensen kennen haar woonplek en de gedachte er achter, het staat midden in de samenleving met de deuren open naar de samenleving waardoor Lisanne volop onderdeel is van het maatschappelijk verkeer.Missie tot zover geslaagd.

Lisanne

Lisanne heeft een verstandelijke ontwikkeling van een kind van ca drie a drieënhalf jaar. Een leeftijd waarbij kinderen behoorlijk bij de hand zijn maar waar je ze evengoed niet alleen kunt laten. Ze heeft geen actieve spraak, zegt Ja en vooral veel Nee en kan woorden als die, bah, auw gebruiken. Met een paar gebaren en deze woorden weet zij zich zeker voor bekenden heel erg duidelijk te maken.

Haar sociale talent en innemende persoonlijkheid zet ze in om contact te maken met mensen die minder bekend met haar zijn. Dit is vrijwel altijd succesvol. Haar pure houding is een prima recept om dwars door de beschermingsmuurtjes van mensen heen te gaan. Lisanne is blij met haar plekje in de bank, we meten dat aan haar gulle lach, gezonde wilskracht en flinke dosis geheel eigen humor.

Persoons Gebonden Budget

Het Centraal Indicatie Orgaan zorg heeft een indicatie afgegeven op basis van de Wet Langdurige Zorg. Wij deze middelen in op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Dit betekent dat wij als ouders en tevens haar curatoren afspraken maken met zorgverleners over de inkoop van benodigde zorg. Met het beschikbare geld moeten wij er voor zorgen dat zij haar leven kan leiden op haar eigen plek en zonder de directie aanwezigheid van haar ouders.

Het budget van Lisanne over 2017 bedroeg ca 60.000 Euro. Dat is veel geld en tegelijk lijkt het meer dan het is als je bedenkt dat je daarvoor wel vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week begeleiding nodig hebt. Omdat wij niet tot nauwelijks gebruik maken van activiteiten die gefinancierd zijn op basis van een groep en er dus sprake is van heel veel individuele ondersteuning, moest er een list verzonnen worden.

Bundelzorg

In de zorg rondom Lisanne is sprake van een aantal lagen, de stapeling van die lagen leidt tot een volledig zorgplan. Die stapeling noemen wij Bundelzorg. De eerste laag is die van de bewoners. Lisanne ontbijt de ene dag bij de één en de andere dag bij de ander, een derde verzorgd vervolgens dat zij gedoucht en wel naar bed gaat. Hier is financieel gezien sprake van mantelzorg. De bewoners worden voor deze zorg niet betaald.

Waarom niet, omdat Lisanne ook voor hen zorgt. Op haar geheel eigen wijze heeft zij een opbrengst in het leven van mensen die dicht om haar heen staan. Nu moet wonen wel wonen blijven en geen werk worden. Om die reden is de tweede laag georganiseerd, die van de mantelzorgers die niet bij haar wonen. Deze springen waar nodig in en dichten daarmee de gaten die in de planning vallen door bijvoorbeeld calamiteiten, vakanties, ziekte van etc. Dan zijn we er nog niet, de derde laag van zorg is de betaalde zorg ofwel die zorg die vanuit het PGB bekostigd wordt. Hierbij is sprake van individuele zorgverleners maar ook van een zorgorganisatie die bijvoorbeeld dagbesteding biedt. De vierde laag wordt gevormd door samenwerkingen.

Zo is er bijvoorbeeld een leerervaringsplek in De Bank van Noppes waar leerlingen van in dit geval De Kleine Wereld, school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, ervaring met werken kunnen opdoen. Zo zetten zij koffie en thee, doen de boodschappen, en maken af en toe een lunch voor de bezoekers van de bank. Die leerlingen komen met een begeleider die gefinancierd is vanuit het onderwijs. Lisanne sluit daarbij aan en hierdoor besparen we de kosten die we normaal zouden hebben voor een plek in een dagbesteding. Door deze vier verschillende soorten zorg te bundelen ontstaat er een economisch haalbaar model.

Kwaliteit van zorg

Terug naar de belangrijkste doelstelling, een goede, veilige plek midden in de samenleving voor Lisanne. Dat is gelukt. Met elkaar wonen levert als vanzelf een situatie op waarbij de kwaliteit van zorg voor elkaar hoog is. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat we werken met individuele zorgverleners die in de meeste gevallen alleen Lisanne hebben waar zij zorg voor dragen op basis van een beloning vanuit een PGB. De persoonlijke band tussen Lisanne en haar zorgverleners is daardoor erg sterk. Dit maakt het dat Lisanne onderdeel is van hun leven. Die verbondenheid is een heel belangrijk fundament onder het welzijn en de veiligheid van Lisanne. Ze vaart er wel bij, ervaren wij nog iedere dag.

De financiering

De tweede doelstelling, de besparing die wij willen realiseren ten opzichte van een regulier zorgmodel wordt gerealiseerd door de volgende factoren:

> Relatief hoge inzet van mantelzorg (onbetaalde zorg)
> Relatief lage uurtarieven door inzet van individuele, niet organisatie gebonden, zorgverleners
– Geen overheadkosten
– Geen betaald ziekteverzuim
> Combinatie van verschillende financieringsbronnen (in dit geval onderwijs en zorg)

Resultaat

Van januari tot en met september van 2017 was er sprake van een besparing van ca 12% op het toegekende budget. De verwachting is dat dit voor het gehele jaar uitkomt op ca 10%, precies op de doelstelling dus. Nu is het zo dat er nog geen sprake is van 24/7 zorg en begeleiding. Dat is de uitdaging voor 2018 en 2019.

Door de verschillende soorten van zorg goed en effectief te combineren, de bank uit te breiden met één extra appartement en nog andere samenwerkingen aan te gaan verwachten wij dat Lisanne volledig zelfstandig kan wonen in een kleinschalige, zichzelf organiserende omgeving, midden in de samenleving met een besparing van 10% op het toegekende budget. Als dat definitief lukt en er een stevige basis staat met gegarandeerde continuïteit, dan is het een plan met een waarde van 2,9 Miljard Euro. In Nederland geven we namelijk jaarlijks 29 Miljard uit aan de WLZ. Moet het dan allemaal op de manier waarop we het in De Bank van Noppes doen? Nee zeker niet, we hopen alleen aan te tonen dat kleinschalig kan en tot grootschalige resultaten kan leiden.

Wil je kennismaken met het concept van de Bank van Noppes? Stuur een e-mail aan info@debankvannoppes.nl.