Skip to main content

Privacyverklaring

DOELEINDEN VERWERKING

De Bank van Noppes verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.
  • Het kunnen verwerken van een reserveringsaanvraag.

WETTELIJKE GRONDSLAG VERWERKING

De Bank van Noppes verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zullen door De Bank van Noppes worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. De Bank van Noppes hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door De Bank van Noppes te kunnen verlenen.
  • Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden van een ophaalafspraak, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht voor adequate informatievoorziening door De Bank van Noppes.
  • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van De Bank van Noppes ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

RECHTEN BETROKKENEN

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht De Bank van Noppes te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan De Bank van Noppes verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die De Bank van Noppes doet kunt u contact opnemen via info@debankvannoppes.nl.

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen naar info@debankvannoppes.nl.  Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bank van Noppes, neem dan contact op via info@debankvannoppes.nl ter indiening van uw klacht.